Sandsopning
På våren sopar vi upp sanden med upptagande maskin. Manuell framsopning där maskinen inte kommer fram.

Kantsten
Lagning /byte av trasig kantsten m.m.

Även underhållsopning av områden med upptagande maskin.

Utkörning
Utkörning av jord, grus, täckbark, gödsel m.m i mindre mängder med släpvagn som har tipp. Cirka två ton, perfekt när man inte behöver en hel lastbil.

© 2007 plog och marktjänst i söderort