Plogning
V
i utför snöröjning och sandning med moderna maskiner åt företag, bostadsrättsföreningar,      fastighetsförvaltare m.m.

Handskottning av portar.

Skottning med snöslunga  på områden där maskiner inte kommer fram.

Sandningslådor
Uthyrning eller försäljning samt fyllning. Finns i olika storlekar; 200-500 liter

Även bortforsling av snö.

© 2007 plog och marktjänst i söderort